เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้ข้อมูล

กรุณาอ่านข้อมูลเหล่านี้อย่างละเอียด เมื่อคุณเข้าชมหรือใช้บริการใดๆ ของเว็บไซต์นี้ เราถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว

ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่สาระน่ารู้เท่านั้น มิได้มีเจตนาใด ๆ ในการชักนำหรือชี้แนะให้เป็นไปเพื่อประโยชน์อื่น ท่านควรพิจารณาในการปรึกษาข้อมูลด้านสุขภาพกับบุคคลากรทางแพทย์ประจำตัวหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพเท่านั้น และไม่ควรนำส่วนหนึ่งส่วนใดในข้อมูลเหล่านี้ ไปในทางเพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค หรือจัดหายา เพื่อรักษาโรคประจำตัวโดยลำพังตนเองเด็ดขาด หากท่านมีข้อสงสัยหรือพบปัญหาทางสุขภาพ ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที 

-Tea Village จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ให้ท่านอ่านเพื่อประกอบการตัดสินใจในการซื้อสินค้า-การผลิต หรือการเผยแพร่เว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้น ทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือความเสียหายที่เกิดจากการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการติดเชื้อไวรัสในอุปกรณ์คอมพิวเติร์ของคุณ

-Tea Village เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามผู้ใดเผยแพร่ซ้ำ ตีพิมพ์ซ้ำ คัดลอกซ้ำ ปรับเปลี่ยน หรือดัดแปลงแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดในเว็บไซต์นี้เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือดพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพานิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากTea Village เด็ดขาด

 -เมื่อคุณได้แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์นั้นให้กับเราอย่างถาวร เราสามารถลบ เผยแพร่ แก้ไข ตีพิมพ์ แปล เผยแพร่ข้อมูลนั้นไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ หรือด้วยวิธีใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

-เครื่องหมายการค้า โลโก้ ตัวอักษรและสัญลักษณ์ รวมเรียกว่า "เครื่องหมายการค้า" ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ห้ามผู้ใดนำเครื่องหมายการค้า และเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ไปใช้งานโดยพลการเด็ดขาด เมื่อใดที่เราพบเห็นการกรำทำดังกล่าว ทางเราจะดำเนินคดีทางกฏหมาย ทั้งแพ่งและทางอาญาอย่างถึงที่สุดกับผู้ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

-คุณสามารถใช้งานข้อมูลต่างๆได้ในเว็บไซต์ ทั้งการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวสินค้า เนื้อหาบางส่วนในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยTea Village และอีกบางส่วนจากสมาชิกที่แสดงความคิดเห็น ทางทีมงานเราได้ให้ความใส่ใจในทุกเนื้อหา ให้มีความถูกต้องและมีประโยชน์ต่อผู้ใ้ช้ แต่ทางเราไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าเนื้อหาดังกล่าวถูกจัดทำขึ้นจากเรา หรือสมาชิกก็ตาม เพื่อให้ทุกท่านมั่นใจถึงประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ กรุณาศึกษาอย่างละเอียดก่อนซื้อสินค้า

-หากผู้ใดพบเห็นการดำเนินการใดๆ จากผู้อื่นอันโดยมิชอบ รวมถึงการพบเห็นเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ รูปภาพ ข้อความ เครื่องหมายการค้า ต่างๆ กรุณาแจ้งให้เราทราบ ติดต่อเรา

-เนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูล ความรู้ และประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากสินค้าของเรา มิได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางการแพทย์ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรปรึกษาแพทย์ ผู้ใช้ทุกท่านจะต้องใช้วิจารณญาณก่อนทำการซื้อสินค้าทุกครั้ง

-เว็บไซต์เราอาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปเว็บไซต์อื่นๆ Tea Village จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่น การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ห้ามมิให้ทำการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์เรา ไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม 

-Tea Village สามารถแก้ไข ปรับปรุง ข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา ผู้ใช้งานทุกท่านจึงควรเข้ามาเยี่ยมชมหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ