• ชาดอกไม้

  ชาดอกไม้

  ชาดอกไม้นานาชนิดจากประเทศไทย และจีน

 • พื้นที่ปลูกชา

  พื้นที่ปลูกชา

  ณ ที่แห่งนี้ ท่านจะได้พบกับใบชาที่คัดสรรพิเศษมาจากแถบภูเขาทางภาคเหนือของประเทศไทย อีกทั้งยังไม่มีจาหน่ายในร้านค้าทั่วไป

 • ผลิตภัณฑ์สดใหม่และคัดสรรพิเศษ

  ผลิตภัณฑ์สดใหม่และคัดสรรพิเศษ

  ผลิตภัณฑ์ของเราสดใหม่เสมอ อันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม การขนส่งที่ทันสมัยและตาแหน่งที่ตั้งสานักงานใหญ่ของเราในราชอาณาจักรไทย

 • ส่งตรงจากไร่

  ส่งตรงจากไร่

  ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราผลิตด้วยความรักจากไร่ชาระดับครัวเรือนที่มีไม่กี่แห่ง.

 • รับประกันคุณภาพ

  รับประกันคุณภาพ

  หากท่านพบว่าคุณภาพสินค้าของเราไม่เป็นไปตามที่เราได้แจ้งไว้ เราจะทาการคืนเงินให้แก่ท่าน

ความคิดเห็น